RİDEVA-RİDEF BURS DUYURUSU

 

 

Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı (RİDEVA) ve Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) Burs Başvurusu

2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde toplam 200 Lisans öğrencisine 4 seferde aşağıdaki kriterlere uyan ve Burs Komisyonumuz tarafından yapılacak değerlendirmede burs almaya hak kazanan öğrencilere verilmek üzere; 
YKS’de ilk 5.000’e giren öğrenciye toplam 2000 TL,
YKS’de ilk 10.000’e giren öğrenciye toplam 1600 TL,
4 Yıllık bölüm okuyan öğrenciye toplam 1200 TL karşılıksız burs verilecektir.

Burs Başvuru Koşulları
• T.C. vatandaşı olmak
• Lisans öğrencisi olmak
• Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak
• Kazanç getiren herhangi Bir İşte Çalışmamak
• Üst Sınıfa Geçmiş Olmak (Ara Sınıflar İçin)

Kimlere Burs Verilmez
• Vakıf Üniversitesi Öğrencileri
• Açık Öğretim Öğrencileri
• Uzaktan Öğretim Öğrencileri
• 27 Yaşından Büyükler

Burs Başvuru Bilgileri
Burs Başvuru Tarihleri: 15 – 30 Ekim 2021 arası
Burs Başvuru Adresi: Başvuru yapmak isteyen kişi, aşağıda belirtilen başvuru belgelerinden kendi durumuna uyan belgeleri, kapalı zarf ile (Elden, kargo veya posta ile) RİDEVA Genel Merkez adresine ulaştırması gerekmektedir.
Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı (RİDEVA)
Selamiali Mah. Gazi Cad. No.10/1 Üsküdar İSTANBUL
İletişim: 0543 364 1453

Başvuru Belgeleri
• “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet)
• Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)
• Çalışan Anne ve Babalar için için onaylı Maaş bordrosu
• Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi
• Aile Bireylerinin Üzerine Kayıtlı Ev, Araba Ve Şirket Bilgileri (Yoksa Da Olmadığına Dair Belge/E-Devletten Temin Edilebilir)
• Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
• Varsa okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi
• Şehit veya gazi çocuğu ise ilgili belge fotokopisi
• Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi
• Varsa Ailenin Resmi Kurumların tespit ettiği Yoksulluk ve Fakirlik Belgesi
• YKS Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)
• Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi
• Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet)
• Burs talep ettiğine dair imzalı dilekçe (Dilekçede burs kazanılması halinde bursun yatırılacağı IBAN numarası ve iletişim bilgileri de bulunmalıdır)

Öncelikli Durumlar
Burs Almada Öncelik Sıralaması;
1-Öğrencinin Rize Nüfusuna Kayıtlı Olması,
2-Anne ve Baba Olmayışı – Yetim Oluşu,
3-Şehit veya Gazi Çocuğu Olması,
4-Ailenin Resmi Kurumların tespit ettiği Yoksulluk ve Fakirlik Belgesi olması,
5- Bir veya daha fazla kardeşin Üniversitede Okuması,
6-Baba İşsiz Olması-Maddi Yönden Yetersiz Oluşu,
7-Ailede Birden Fazla Çocuk Sayısı Olması ve Okuyor Olması,
8-Öğrenci 4 Yıllık Lisans bölümü okumalıdır.
9-Ara sınıflarda okuyan ve bir üst sınıfa üst derece ile geçenler.
10- Özel Üniversite ve 2 Yıllık Bölüm Okuyanlara Burs Verilmez.
11- Disiplin Cezası Alan Öğrencilere Burs Verilmez.

 


Paylaş


Paylaş